Yürütülen Projeler

BAP A Türü Proje: SOS-BAP-A-230218-68 - Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Projeleri ?Giresun Turizmindeki Gelişmelerin Yerel Halk Tarafından Değerlendirilmesi - 2018-2020
Yürütücü: Prof. Dr. Musa GENÇ, Araştırmacı: Dr. Öğr. Üyesi Bayram KANCA