Değişim Programları

ERASMUS+ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI
 
Erasmus+ Avrupa Birliği tarafından yürütülen ve 1987 yılında başlayan bir eğitim ve kültür programıdır. Programın ana amacı Avrupa’da eğitim ve istihdam kalitesini arttırmak, gençlerin yeteneklerini geliştirmesine fırsat sunmak, ortak bir Avrupa bilinci yaratmak, üniversite-sektör işbirliğini güçlendirmek ve hoşgörü ve anlayış ikliminin yayılmasına yardımcı olmaktır. Program çerçevesinde öğrenciler, üniversitelerinin yapmış olduğu anlaşmalar kapsamında 12 aya kadar yurtdışındaki anlaşmalı üniversitelerde eğitim alabilmektedir. Ayrıca, öğretim üyeleri de kısa süreli ders verme faaliyetlerine katılabilmektedir. Ayrıca Erasmus+ programı kapsamında öğrenciler yaz dönemlerinde kendi alanlarıyla ilgili yurt dışındaki işletmelerde staj yapabilme olanağına sahiptir.
Avrupa Birliği, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri; kısa süreli öğrenci ve personel değişimi gerçekleştirebilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır. Bunun yanı sıra yükseköğretim sistemini iş dünyasının gereksinimlerine uygun olarak geliştirmek ve üniversite mezunlarının iş dünyasında istihdam edilebilirliğini arttırmak amacıyla yükseköğretim kurumları ile çalışma çevreleri arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin arttırılmasını da teşvik etmektedir. 
 
Erasmus+ Programı Öğrencilere:
 • Akademik becerilerini geliştirme,
 • Yabancı dil becerilerini geliştirme,
 • Farklı kültürleri tanıma,
 • Avrupa’daki üniversite sistemini tanıma,
 • Alanıyla ilgili bilgi ve tecrübe kazanma,
 • Yurt dışındaki iş ortamını tanıma,
 • Staj imkanıyla beraber sektör bağlantısı kurma olanakları sunmaktadır.
Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Nedir?

Bu hareketlilik faaliyeti, Yükseköğretim kurumları arasında öğrenci değişimini kapsamaktadır. Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin, öğreniminin bir bölümünü kurumlararası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesinden ibarettir.
 
Erasmus+ Staj Hareketliliği Nedir?

Bu hareketlilik faaliyeti, Yükseköğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilerin, kendi alanlarıyla ilgili yaz dönemlerinde yurt dışındaki işletmelerde staj yapmasını kapsamaktadır. Öğrencilerin bu faaliyete katılabilmeleri için, yurt dışındaki işletmeden staj için kabul alması gereklidir.
 
Erasmus+ Öğrenim &Staj Hareketliliği Başvuru Koşulları 
 • Üniversitemize kayıtlı öğrenci olmak (ön lisans, lisans, lisansüstü)
 • En az bir ders dönemini tamamlamış olmak (Hazırlık sınıfı öğrencileri başvuruda bulunamaz.)
 • Ön lisans ve lisans öğrencileri için en az 2.20/4.0, Lisansüstü (Yüksek Lisans/Doktora) öğrencileri için en az 2.5/4.0 genel akademik not ortalamasına sahip olmak.
 • Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği için 60, Erasmus+ Staj Hareketliliği için 50 yabancı dil puanına sahip olmak (Dil sınavı üniversitemizde yapılmaktadır)
Erasmus+ Programı İle Hangi Üniversiteye Gidebilirim?

Erasmus+ programı kapsamında öğrenciler, kendi bölümlerinin Erasmus+ anlaşması olduğu Avrupa’daki üniversitelere gidebilmektedirler.

Erasmus+ Kapsamına Hangi Ülkeler Girmektedir?

Avrupa Birliğine üye 27 ülkenin yanı sıra, İzlanda, İsviçre, Makedonya, Balkan Ülkeleri Erasmus+ programı kapsamında yer alan ülkelerdir.

Faaliyet Süresi Ne Kadardır?

Faaliyetler, Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen asgarî ve azamî sürelere uygun olarak gerçekleştirilir. Öğrenim hareketliliği en az 3 ay, en fazla ise 12 aydır. Faaliyet süresinin kesintisiz gerçekleştirilmesi gerekir.

Gittiğim Üniversitede Hangi Dersleri Almam Gerekiyor?

Gidilen üniversitede hangi derslerin seçileceği ve toplam kaç ders alınacağı Erasmus+ bölüm koordinatörünün yönlendirmesiyle yapılır. Bu süreçte, fakültemizdeki derslere uygun olarak gidilen üniversitenin sunmuş olduğu ders havuzundan dersler seçilir. 

Erasmus+ Programına Katılan Öğrencilere Burs Verilir Mi?

Erasmus+ programı kapsamında her öğrenciye gittiği ülkenin ekonomik koşullarına göre karşılıksız burs verilmektedir. Burs miktarı, öğrenim ve staj olmak üzere iki farklı kategoride verilmektedir. Ülkelere göre aylık burs miktarları aşağıda göstermektedir.
Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Hibe Öğrenim İçin (Euro) Aylık Hibe Staj İçin (Euro)
1. ve 2. Grup Program Ülkeleri Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan, 500 600
3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye 300 400
 
Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesi Erasmus+ Anlaşmaları

Fakültemiz eğitim öğretime başladığı 2019-2020 yılı içerisinde 9 yeni Erasmus+ anlaşması yaparak bu alanda üniversitemizin en aktif birimi haline gelmiştir. Mevcut anlaşmalara ek olarak, önümüzdeki yıl içerisinde hem Rekreasyon Yönetimi Bölümü için, hem de ilk defa öğrenci alacak olan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü için Avrupa’nın çeşitli ülkeleriyle yeni anlaşmaların yapılması hedeflenmektedir. Bu bağlamda anlaşma sayısının bu yıl içerisinde yirmiye ulaşması planlanmaktadır.
 
Fakültemizin Mevcut Anlaşmaları
 
Sıra Ülke Şehir Üniversite Bölüm
1 Estonya Parnu University of Tartu Turizm, Rekreasyon
2 Gürcistan Batum Batumi Art Teaching University Turizm, Rekreasyon
3 Gürcistan Batum Batumi Rustaveli State University Turizm, Rekreasyon
4 Hırvatistan Zadar University of Zadar Turizm, Rekreasyon
5 İspanya Murcia University of Murcia Turizm, Rekreasyon
6 İtalya Roma University Mercatorum Turizm, Rekreasyon, Gastronomy
7 Litvanya Klaipeda Klaipeda State University Turizm, Rekreasyon
8 Polonya Poznan Poznan University of Physical Education Turizm, Rekreasyon
9 Yunanistan Patras University of Patras Turizm, Rekreasyon, Gastronomy

FARABİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI

Kısaca "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.
 
Kimler faydalanabilir?
 
Türkiye sınırları içinde örgün eğitim veren yüksek öğretim kurumlarında okuyan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile idari kadroda yer almayan tüm öğretim üyeleri Farabi programından faydalanabilir.

Belirleyici maddeler aşağıdadır:
 • Yüksek lisans ve doktora öğrencileri hazırlık, bilimsel hazırlık dönemleri ve asıl eğitimin ilk döneminde Farabi değişiminden yararlanamazlar. 
 • Her öğrenci bir defaya mahsus olmak üzere, 1 veya 2 dönem için Farabi’den faydalanabilir. Öğretim üyeleri ise değişim programına istedikleri ölçüde başvuru yapabilirler.
 • Öğrencilerin akademik dereceleri ön lisans ve lisans da 2,0/4, yüksek lisans ve doktora da ise 2,5/4 ve üzeri olmalıdır.
Giresun Üniversitesi Farabi Programı

Farabi Programı, Üniversitemizde 2009 akademik yılı itibariyle faaliyetine başlamıştır. İlk öğrenci değişimleri ve öğretim üyesi hareketliliği 2009 – 2010 eğitim-öğretim yılında uygulanmaya başlanmıştır. Her akademik yılı içinde Güz/Bahar dönemi olarak başvurular alınmaktadır. Başvurular ile ilgili YÖK'ten izin alınabildiği takdirde uygulanmaya başlanmaktadır.