Değerlerimiz

Turizm Fakültesi’nin kurumsal kimliği şu değer ve ilkelerden oluşur:
 • Bilimsellik,
 • Yaratıcı düşünme ve eleştiriye açık olma,
 • Ulusal ve evrensel değerlere bağlılık,
 • Türkçeyi doğru ve güzel kullanma,
 • Katılımcılık ve paylaşımcılık,
 • Şeffaflık,
 • Adalet ve özgürlükten yana olma,
 • Liyakate değer verme,
 • Kendini sorgulama,
 • Emeğe saygı gösterme ve başarıyı takdir etme,
 • Şikâyetçi olmak yerine çözüm üretme ve uygulama,
 • Yaşam boyu öğrenme ve öğretme,
 • Eğitimde kuram kadar uygulamaya da önem verme,
 • Toplumsal, kültürel, çevresel ve sportif duyarlılık,
 • Toplam kalite yönetimi felsefesini benimseme,
 • Kaynakları etkin kullanma,
 • Sürekli ilerlemeyi ve yeniliği teşvik etme,
 • İnsan haklarına ve düşünce farklılıklarına saygılı olma,
 • Yönetişim anlayışını benimseme ve uygulama.