UZEM Sorumluları

Fakültemiz UZEM Sorumlusu İletişim
Dr. Öğr. Üyesi Paşa Mustafa ÖZYURT pasa.musta@giresun.tr