Öğretim Görevlisi Kadrosu Ön Değerlendirme Sonuçları

29 Ocak 2024 Pazartesi

27 aralık 2023 tarih ve 32412 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan üniversitemiz öğretim elemanı alım ilanı ön değerlendirmesi “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in 10 uncu maddesi hükmünce gerçekleştirilmiştir.
 
Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların giriş sınavı 12 Şubat 2024 Pazartesi günü, saat 14.00'te Turizm Fakültesi'nde (Keşap) gerçekleştirilecektir. Adaylara sınav yeri ve saati ile ilgili olarak yazılı bir tebligat yapılmayacaktır. Ön değerlendirme sonucu adaylara yazılı olarak bildirilmeyecek olup, bu sonucun yayın tarihi tebligat tarihi olarak kabul edilecektir.