Öğrenci Memnuniyet Anketi

01 Aralık 2021 Çarşamba

Üniversitemiz stratejik planı ve kalite politikaları doğrultusunda kalite süreçleri çerçevesinde izleme, raporlama ve iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.
Üniversitemizde yürütülen ölçme ve değerlendirme çalışmalarına katkı sunması amacıyla oluşturulmuş olan bu ankete öğrencilerimizin katılımlarının sağlanması önem arz etmektedir. Anket yanıtları gizli tutulacak ve bireysel değerlendirme yapılmayacaktır.
Tüm öğrencilerimizin doldurmasını beklediğimiz öğrenci memnuniyet anketi; https://forms.gle/KAaN7fFWWso2Ga5y9 URL adresinde, 24 Aralık 2021 tarihine kadar erişime açık olacaktır.