Öğrenci Konseyi Temsilcisi Seçimi

15 Ekim 2021 Cuma

Üniversitemiz Öğrenci Konseyi Yönergesi uyarınca Öğrenci Konseyi Seçim Takvimi yayınlanmıştır.

Öğrenci Konseyi Seçim Takvimi
27/10/2021-Adayların, aday olduklarını beyan etmelerinin son günü,
01/11/2021-Bölüm/Program/Anabilim Dalı öğrenci temsilcisi seçimi,
03/11/2021-Sonuçların ilgili kurullara gönderilmesi,
05/11/2021-Fakülte/YO/Konservatuvar/MYO temsilcisi seçimi,
08/11/2021-Sonuçların Rektörlüğe bildirilmesi,
10/11/2021-Konsey organlarının seçimi.

Başvuru formu için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.
Öğrenci Temsilciliği Seçimi Aday Başvuru Formu