Memnuniyet Anketi

30 Kasım 2023 Perşembe

Üniversitemizde stratejik plan ve kalite politikaları doğrultusunda kalite süreçleri ile ilgili ölçme ve değerlendirme süreçlerinde izleme, raporlama ve iyileştirme çalışmaları yürütülmektedir. Üniversitemizde yürütülen ölçme, değerlendirme ve sürekli iyileştirme çalışmalarına tüm paydaşlarımızın katılımlarının sağlanması önem arz etmekte olup öğrencilerimiz, akademik ve idari tüm personelimiz tarafından doldurulması beklenilen anketler aşağıda yer alan erişim bağlantılarında 15 Ocak 2024 tarihine kadar erişime açık olacaktır. İlgili anketlere Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğümüz web sayfasında anketler sekmesi altında yer alan "Anket Formları"ndan erişebilirsiniz.
Anketler gönüllülük esastır.
• "Akademik Personel Memnuniyet Anketi"ne erişim için tıklayınız.
• "İdari Personel Memnuniyet Anketi"ne erişim için tıklayınız.
• "Öğrenci Memnuniyet Anketi"ne erişim için tıklayınız.