Kayıt Yenilemeyen Öğrencilerin Dikkatine

17 Mart 2024 Pazar

2023-2024 Eğitim-Öğretim Bahar yarıyılında, akademik takvimde belirtilen sürelerde kaydını yenileyemeyen öğrencilerimizin 18-19-20 Mart 2024 tarihleri arasında harçlarını ödeyerek kayıtlarını yaptırabilmeleri için, Giresun Üniversitesi Senatosunun 252/9 sayılı kararıyla ek süre verilmiştir. Kayıtlar manuel olarak yapılacak olup, harçlar sistem üzerinden yatırılabilecektir.
Kaynak: https://oidb.giresun.edu.tr/