Ekoturizm Rehberliği Tezli Yüksek Lisans Programı Öğrencilerinin Dikkatine!

22 Şubat 2021 Pazartesi

Ekoturizm Rehberliği Tezli Yüksek Lisans Programı Öğrencilerinin Dikkatine! 


2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılında yeni kayıt yaptıran ve 1. döneminde olan öğrencilerin Araştırma Yöntem ve Teknikleri (Zorunlu) dersi dahil toplam 5 ders seçmesi gerekmektedir. 

Tabloda görülen dersler her iki dönemde de açılacaktır. Öğrenciler çeşitli nedenlerle (aynı saatte ders olması vb.) seçemedikleri dersi sonraki dönemde seçebilir.

2. döneminde olan öğrenciler kendi danışmanına ait Seminer (ETR700) ve Uzmanlık Alan Dersini (ETR800) seçmek zorundadır. 

3. döneminde olan öğrenciler kendi danışmanına ait Tez Çalışması (ETR901) ve Uzmanlık Alan Dersini (ETR801) seçmek zorundadır. 

4. döneminde olan öğrenciler kendi danışmanına ait Tez Çalışması (ETR902) ve Uzmanlık Alan Dersini (ETR802) seçmek zorundadır. 

5. döneminde olan öğrenciler kendi danışmanına ait Tez Çalışması (ETR902) ve Uzmanlık Alan Dersini (ETR802) seçmek zorundadır. 

2. döneminde olan öğrencilerin iki dönem derslerinin toplam 60 AKTS olması gerekmektedir. 2. dönemin sonunda 60 AKTS'lik dersten başarılı olamayan öğrenciler teze başlayamazlar.


Ders programı ilerleyen tarihlerde buradan ilan edilecektir.
 
Ekoturizm Rehberliği Anabilim Dalı, Ekoturizm Rehberliği Tezli Yüksek Lisans Programı, 2020-2021 Bahar Dönemi Açılan Dersler Listesi
ETR500 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 3 0 0 6 Z Dr. Öğr. Üyesi Paşa Mustafa ÖZYURT
ETR501 Ekoturizm Rehberliğinde Teori ve Pratik 3 0 0 6 S Dr. Öğr. Üyesi Eray TURPCU
ETR517 Ekoturizm Planlama ve Geliştirme 3 0 0 6 S Dr. Öğr. Üyesi Bayram KANCA
ETR503 Özel İlgi Turizmi 3 0 0 6 S Prof. Dr. Musa GENÇ
ETR505 Ekoloji ve Türkiye’deki Ekosistemler 3 0 0 6 S Prof. Dr. Musa GENÇ
ETR507 Ormanda Doğa Koruma 3 0 0 6 S Dr. Öğr. Üyesi Ebru BİLİCİ
ETR508 Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma 3 0 0 6 S Dr. Öğr. Üyesi Ebru BİLİCİ
ETR510 Türk Mutfak Kültürü 3 0 0 6 S Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif ŞEN
ETR511 Kültürel Miras Yönetimi 3 0 0 6 S Dr. Öğr. Üyesi Paşa Mustafa ÖZYURT
ETR512 Ekoturizmde Tanıtım ve Sosyal Medya 3 0 0 6 S Dr. Öğr. Üyesi Ömür UÇAR
ETR513 Tarımsal Ekoturizm 3 0 0 6 S Dr. Öğr. Üyesi Muaffak SARIOĞLU
ETR515 Turizmde Güncel Konular ve Yaklaşımlar 3 0 0 6 S Dr. Öğr. Üyesi Bayram KANCA
ETR516 Arkeoloji ve Müzecilik 3 0 0 6 S Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ŞİMŞEK
ETR519 Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü 3 0 0 6 S Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Mert PASLI
ETR520 Anadolu Medeniyetleri 3 0 0 6 S Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ŞİMŞEK
ETR523 Turizm Coğrafyası 3 0 0 6 S Doç. Dr. İbrahim SEZER
ETR524 Ekoturizmde Pazarlama 3 0 0 6 S Doç. Dr. Hakan AKYURT
ETR525 Kırsal Kalkınma 3 0 0 6 S Dr. Öğr. Üyesi Eren ŞENOL
ETR526 Uygarlık Tarihi 3 0 0 6 S Dr. Öğr. Üyesi Eray TURPCU
ETR527 Bilgisayar Destekli İstatistik 3 0 0 6 S Doç. Dr. Eren BAŞ
ETR528 Ekoturizmde Rehberliğinde Liderlik 3 0 0 6 S Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Mert PASLI
ETR529 Küçük İşletme Muhasebesi ve Finans 3 0 0 6 S Doç. Dr. Hakan AKYURT
ETR522 Ekoturizm Rehberliğinde İletişim Becerileri 3 0 0 6 S Dr. Öğr. Üyesi Ömür UÇAR
ETR531 Permakültür 3 0 0 6 S Dr. Öğr. Üyesi Muaffak SARIOĞLU
Açıklama: Z=Zorunlu Ders, S= Seçmeli Ders