Ekoturizm Rehberliği Tezli Yüksek Lisans Programı 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Haftalık Ders Dağılım Çizelgesi

14 Ekim 2020 Çarşamba

Ekoturizm Rehberliği Tezli Yüksek Lisans Programı Öğrencilerinin Dikkatine! 

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi UZEM Haftalık Ders Dağılım Çizelgesini buradan indirebilirsiniz.

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde kayıt yaptıran öğrenciler Araştırma Yöntem ve Teknikleri (Zorunlu) dersi dahil toplam 5 ders seçmesi gerekmektedir. 

Tabloda görülen dersler her iki dönemde de açılacaktır. Öğrenciler çeşitli nedenlerle (aynı saatte ders olması vb.) seçemedikleri dersi sonraki dönemde seçebilir.

2. döneminde olan öğrenciler kendi danışmanına ait Seminer (ETR700) ve Uzmanlık Alan Dersi (ETR800)ni seçmek zorundadır. 

3. döneminde olan öğrenciler kendi danışmanına ait Tez Çalışması (ETR901) ve Uzmanlık Alan Dersi (ETR801)ni seçmek zorundadır. 

4. döneminde olan öğrenciler kendi danışmanına ait Tez Çalışması (ETR902) ve Uzmanlık Alan Dersi (ETR802)ni seçmek zorundadır. 

5. döneminde olan öğrenciler kendi danışmanına ait Tez Çalışması (ETR902) ve Uzmanlık Alan Dersi (ETR802)ni seçmek zorundadır. 

2. döneminde olan öğrencilerin iki dönem derslerinin toplam 60 AKTS olması gerekmektedir. 2. dönemin sonunda 60 AKTS'lik dersten başarılı olamayan öğrenciler teze başlayamazlar.

Seminer, Uzmanlı Alan Dersi ve Tez Çalışması dersleri UZEM'den verilmeyecektir. Bu dersler için ilgili öğretim üyesinin görevli olduğu birimler aşağıda yer almaktadır.
  • Dr. Öğr. Üyesi Hakan AKYURT, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Mert PASLI ve Dr. Öğr. Üyesi Eray TURPCU Bulancak Kadir Karabaş UBYO'da derslerini verecektir.
  • Doç. Dr. Bahadır KOZ, Doç. Dr. İbrahim SEZER ve Dr. Öğr. Üyesi Eren ŞENOL Fen Edebiyat Fakültesi'nde derslerini verecektir.
  • Diğer tüm dersler Turizm Fakültesi'nde verilecektir.
Seminer, Uzmanlı Alan Dersi ve Tez Çalışması Dersleri İçin (yüz yüze) Haftalık Ders Dağılım Çizelgesini buradan indirebilirsiniz.