Bahar Dönemi Eğitim Faaliyetlerinin Devamı Hakkında

24 Şubat 2023 Cuma

Karar 1: Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem sonrası öğretim faaliyetlerinin devamına ilişkin alınan kararlar aşağıdaki gibidir:

1. 2022-2023 öğretim yılı bahar yarıyılının ekte yer alan akademik takvimler çerçevesinde ve uzaktan öğretim (çevrim içi - eş zamanlı) yöntemi ile yürütülmesine,
2. Uzaktan öğretim yöntemi ile yürütülecek programlardaki uygulamalı derslerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Nisan ayı içerisinde alınması beklenen kararın sonrasına bırakılmasına; bu kararda eğitimin uzaktan öğretim ile devam etmesi hâlinde uygulamaların Üniversitemiz Senatosunun alacağı karar ile yaz döneminde yapılabileceği gibi bir sonraki öğretim dönemine ertelenebilmesi veya uygulamalı proje çalışmalarıyla tamamlanabilmesine,
3.
  1. Depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde kayıtlı olan veya birinci derece yakınları bu illerde ikamet edip diğer illerdeki üniversitelerde kayıtlı olan öğrencilerden yüz yüze öğretim yapılması kararı verilen programlara özel öğrenci olarak 17 Mart 2023 tarihine kadar başvurabilmelerine,
  2. Özel öğrencilik statüsünden faydalanmak isteyen öğrencinin başvuru dilekçesi ve e-devlet üzerinden alacağı transkript ve öğrenci belgesi ile ilgili birime başvurabilmesine,
4. Talep eden öğrencilerin 09 Haziran 2023 tarihine kadar başvurmaları hâlinde kayıtlarının dondurulmasına,

5.  Kayıt yenileme işlemlerinin 14 Nisan 2023 ve öğrenim ücreti/katkı payı ödemelerinin 9 Haziran 2023 tarihine kadar yapılabilmesine,

6.
  1. Uzaktan öğretim süreci kapsamındaki tüm derslerin ilgili birim tarafından hazırlanan programdaki ders saatinde başlamak kaydıyla ders sürelerinin ilk ders için 30 ve diğer her bir ders için 20’şer dakika eklenerek yapılmasına,
  2. Uzaktan öğretim kapsamında öğrenci ve öğretim elemanları için en az birer kişinin birim sorumlusu olarak görevlendirilmesine,
  3. Üniversitemiz birimlerinde uzaktan eğitimle yürütülecek derslere video kayıt yönteminin eklenip eklenmeyeceği hususunun akademik birimlerin ilgili kurulları tarafından belirlenmesine karar verilmiştir.

Turizm Fakültesi bahar dönemi akademik takvimine buradan ulaşabilirsiniz.

Uzaktan eğitim ile ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

NOT: Fakültemizizin Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Zeliha Kaya hocamızdır.