4 Kasım 2020 Tarihli Öğretim Elemanı İlanı Değerlendirme Sonucu

04 Aralık 2020 Cuma

04 Kasım 2020 tarihli Üniversitemiz öğretim elemanı alım ilanı giriş sınavı “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in 11 ve 12 nci maddeleri hükmünce gerçekleştirilmiştir.
 
Başarı sıralaması; ilan edilen kadrolar için sınava giren adayların ALES notunun %30’u, lisans mezuniyet notunun %30’u, yabancı dil puanının %10’u ve giriş sınavı notunun %30’u hesaplanarak belirlenmiştir.
 
Anılan yönetmeliğin 12. maddesi gereğince değerlendirme puanı 65 puanın altında olanlar başarısız sayılmıştır.
 
Adaylara sınav sonucu ile ilgili yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sonucun yayın tarihi tebligat tarihi olarak kabul edilecektir.
 
Asıl olarak belirlenen adayın dosya içerisinde;
1 - Başvuru esnasında vermiş olduğu belgelerin asılları ve E-devlet üzerinden alınan mezuniyet belgeleri
2 - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair sağlık kurulu raporu
3 - Adli sicil kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir.)
4 - Askerlik durum belgesi  (Erkek adaylar için - E-devlet üzerinden alınabilir.) ile birlikte
 
07 Aralık 2020 – 21 Aralık 2020 tarihleri arasında Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na (Rektörlük Binası Güre Yerleşkesi Merkez / GİRESUN) şahsen müracaat etmesi gerekmektedir.
 
DEĞERLENDİRME FORMU