4 Kasım 2020 Tarihli İlanda Yayınlanan Öğretim Görevlisi Kadrosu Ön Değerlendirme Sonucu

25 Kasım 2020 Çarşamba

4 Kasım 2020 tarih ve 31294 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan üniversitemiz öğretim elemanı alım ilanı ön değerlendirmesi “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in 10 uncu maddesi hükmünce gerçekleştirilmiştir.
 
Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların giriş sınavı 1 Aralık 2020 Salı günü, saat 14:00'de Turizm Fakültesi'nde gerçekleştirilecektir. Adaylara sınav yeri ve saati ile ilgili olarak yazılı bir tebligat yapılmayacaktır. Ön değerlendirme sonucu adaylara yazılı olarak bildirilmeyecek olup, bu sonucun yayın tarihi tebligat tarihi olarak kabul edilecektir.

ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU