2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı KYK Üniversite Burs Kontenjanları

10 Kasım 2020 Salı

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından 5102 sayılı kanun gereği Üniversitemize ayrılan burslardan Fakültemizce kullanılmak üzere 1 kontenjan ayrılmıştır.
Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs-Kredi Yönetmeliği çerçevesinde tarafımızca değerlendirilecek burs başvurularının ekte yer alan form aracılığı ile 11 Kasım 2020 mesai bitimine kadar turizm@giresun.edu.tr e-posta adresi üzerinden ya da elden getirilerek fakültemiz evrak kabul birimine teslim edilmesi gerekmektedir.

Başvuru Formu

 A - BURS VERİLMEYECEK ÖĞRENCİLER (Burs Kredi Yönetmeliğinin 9. Maddesi)

 1. Genel Müdürlüğümüzden öğrenim kredisi veya burs almış veya almakta olan öğrenciler,
 2. 5102 Sayılı Kanunun 2. maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,
 3. Burs isteğinde bulunduğu tarihte, okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
 4. Yabancı uyruklu öğrenciler,
 5. Polis akademisi öğrencileri ile askeri okul öğrencileri,
 6. Ek süre öğrenim gören öğrenciler,
 7. Bu Yönetmelik hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler.
B - DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Başvuruların değerlendirilmesinde öğrenci ve ailesinin gelir durumu, öğrencinin başarı durumu ve sosyal durumu dikkate alınır.
 • Şehit yakınları (şehit; evli ise çocukları, bekar ise bekar kardeşleri),
 • Gaziler (gazi; evli ise çocukları, bekar ise kendisi),
 • Sağlık Kurulu Raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler,
 • Anne ve babası vefat etmiş olanlar,
 • Lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar,
 • Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,
 • “Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre “Milli Sporcu Belgesi” almış yükseköğretim öğrencileri,
 • 2019-2020 öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca belirlenen her puan türünde (TYT hariç) ham puan bazında ilk 100’e giren öğrenciler,
 Gelir Durumunda Dikkate Alınacak Hususlar
 • Aile geliri olarak; maaş, konut, işyeri ve/veya arsa kaydı bulunanlar
 • Adlarına kayıtlı motorlu aracı bulunanlar,
 • Gerçek usulde, basit usulde mükellef olanlar ve şirket hissedarı olanlar,
 Başarı Durumunda Dikkate Alınacak Hususlar
 • Öğrencinin başarı durumu olarak yükseköğrenime yerleştirilmede aldığı puan esas alınır.
 • Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı puan türünde değerlendirme puanı esas alınır.

Sosyal Durumunda Dikkate Alınacak Hususlar
Öğrencinin sosyal durumunda, öğrencinin ailesinin ikametgâh adresinde veya ikametgâh adresinin dışında yükseköğrenim görmesi, yükseköğrenimde, ilköğrenimde ortaöğretimde öğrenim gören kardeş sayısı, anne ve babasının vefat etmiş olup olmaması, anne ve babasının boşanmış olup olmaması durumlarının değerlendirilmesi gerekmektedir.