06 Nisan 'da Uzaktan Öğretim İle Başlıyoruz!

04 Nisan 2020 Cumartesi

06 Nisan 'da Uzaktan Öğretim İle Başlıyoruz!

Değerli Öğrencilerimiz,

Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) küresel COVID-19 salgınından ötürü almış olduğu kararlar doğrultusunda üniversitemizde eğitim-öğretim faaliyetlerimiz, 2019-2020 eğitim - öğretim yılının bahar dönemi boyunca uzaktan öğretim yöntemiyle sürdürülecektir. Üniversitemiz Senatosunun 31 Mart 2020 tarihinde almış olduğu kararlar doğrultusunda, üniversitemizde uzaktan öğretim 6 Nisan 2020 tarihinde başlayacak olup, bu süreç ile ilgili alınan kararlar özetle aşağıda sunulmuştur.
 
Uzaktan öğretim yoluyla yürütülecek dersler
2019-2020 eğitim - öğretim yılının bahar yarıyılı boyunca tüm programlarda “tamamen teorik” dersler ile “uygulamalı derslerin teorik kısımları” uzaktan öğretim yöntemiyle asenkron (eş zamansız) olarak yürütülecektir. 

Dersler, öğretim elemanı tarafından işlendikten sonra otomatik olarak sistemimize kaydedileceği ve ilgili haftaya link şeklinde düşeceği için öğrenciler ilgili sanal dersi istedikleri zaman istedikleri kadar izleyebilecektir.

 
Derslerin işlenişi (lisans)
6 Nisan 2020 tarihinden itibaren başlamak üzere 10 hafta boyunca tüm öğretim elemanlarımız ilgili dersin izlencesini sistemde paylaşacak olup, her hafta dersin içeriğine ve kazanımlarına uygun en az bir ders materyalini sisteme yükleyeceklerdir.

Öğretim elemanlarımız belirli haftalarda (tüm haftalarda da olabilir) UZEM E-Öğrenme Sistemi bünyesinde ders saatine göre en az 10, en fazla 50 dakikalık sanal ders videoları oluşturacaklardır. Bunun dışında öğretim elemanlarımız tarafından çeşitli haftalarda soru-cevap etkinlikleri ve forum-tartışma etkinlikleri sistem üzerinden yapılacaktır. Ayrıca öğrencilere çeşitli ödevler verilecektir.

 
Derslerin işlenişi (lisansüstü)
10 hafta boyunca tüm lisansüstü programların “tamamen teorik” dersleri ile “uygulamalı derslerin teorik kısımları” uzaktan öğretim yoluyla sürdürülecektir. Bu süreçte tüm öğretim üyelerimiz ilgili dersin izlencesini sistemde paylaşacak olup, her hafta dersin içeriğine ve kazanımlarına uygun en az bir ders materyalini sisteme yükleyeceklerdir.

Öğretim üyelerimiz belirli haftalarda (tüm haftalarda da olabilir) UZEM E-Öğrenme Sistemi bünyesinde ders saatine göre en az 10, en fazla 50 dakikalık sanal ders videoları oluşturacaklardır. Bunun dışında öğretim elemanlarımız tarafından çeşitli haftalarda soru-cevap etkinlikleri ve forum-tartışma etkinlikleri sistemimiz üzerinden yapılacaktır. Ayrıca öğrencilere çeşitli ödevler verilecektir.

Tez, tez izleme, seminer ve uzmanlık alan dersleri için öğretim elemanlarımız her hafta dersin içeriğine ve kazanımlarına uygun yapılmış çalışmalar (tez bölümlerine ilişkin taslak çalışmalar, literatür özetleri, geliştirilmiş veri toplama araçları, etkinlikler, materyaller, seminer konusu ile ilgili çalışmalar ve kaynaklar, öğretim elemanının öğrencilerin tez ve seminer çalışmalarıyla ilgili verdiği geri dönüşler ve öğretim elemanı tarafından çekilmiş dersle ilgili videolar) ve derslere ilişkin her türlü öğretim materyallerini sistem üzerinden paylaşacaktır.
Ayrıca, Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) belirttiği şeffaf, ölçülebilir, denetlenebilir, hukuki süreçlerde açıklanabilir ve savunulabilir şartlarını sağlamak için lisansüstü programlardaki yeterlilik sınavları, tez izleme komitelerinin toplantıları ile tez savunmaları dijital ortamda kayıt altına alınarak yürütülecektir. 
  
 
Uygulama dersleri ve yoğunlaştırılmış akademik takvim
2019-2020 Eğitim - Öğretim yılının bahar yarıyılı boyunca tüm ön lisans ve lisans programlarımızın uzaktan öğretim yoluyla yürütülemeyen “uygulama dersleri” ve “ilgili derslerin yürütülemeyen uygulamalı kısımları”nın telafisi ve tüm derslerin final sınavlarının yapılacağı yoğunlaştırılmış akademik takvim üniversitemizin web sayfasında ilan edilmiştir.

Sınavlar Hakkında
2019-2020 bahar döneminde teorik dersler için ara sınavlar yapılmayacak olup, ara sınav yerine öğretim elemanlarımız tarafından öğrencilere verilecek olan ödev, araştırma, soru-cevap, tartışma etkinliği vb. etkinlikler değerlendirilecek ve bu değerlendirme sonuçları ara sınav notu olarak belirlenecektir.

Tüm programlar için final sınavları yoğunlaştırılmış akademik takvimde belirtilen tarihlerde yüz yüze yapılacaktır. 

Uygulamalı ve uygulama içeren derslerin ara sınavının zamanı ve şekli uygulamalı derslerin yapılacağı süreç içerisinde olmak kaydıyla dersin sorumlusu tarafından belirlenecek ve uygulanacaktır.


Uzaktan Öğretim Sistemi ve Teknik Destek
Pandemi sürecinde üniversitemizde yürütülecek olan uzaktan öğretim süreci Üniversitemizin Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından takip edilecektir. Merkezimize 
uzem.giresun.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Uzaktan verilecek olan derslerimiz ise
 
eders.giresun.edu.tr adresinden yürütülecektir. Bu süreçte, derslerin yürütülmesi noktasında öğretim elemanı ve öğrenciler arasındaki iletişim son derece önemlidir. Öğrencilerimiz, öğretim elemanlarımızın haftalık yönlendirmeleri ışığında uzaktan öğretim sürecimizi daha sağlıklı ve verimli geçirebilecektir. Sürecin aktif bir şekilde geçmesi için öğretim elemanlarımız tarafından her hafta öğrencilerimizle çeşitli ders notları, öğretim materyalleri, dijital kaynaklar, derslerin anlatıldığı videolar paylaşılacak olup, forum, tartışma, soru-cevap, sohbet, mesajlaşma ve e-posta gönderme kanallarıyla öğretim elemanı-öğrenci iletişimi en yüksek seviyede tutulmaya çalışılacaktır.

Sürecin sağlıklı ve mümkün olduğunca sorunsuz işlenmesi için tüm öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimiz için hazırladığımız yardımcı kaynaklara
 
uzem.giresun.edu.tr adresimizden ulaşılabilmektedir. Hem öğretim elemanlarımız hem de öğrencilerimiz için hazırlanan kullanım kılavuzları, eğitim videoları, süreç içerisinde kullanılabilecek çeşitli kaynaklar ve programlar ile sıkça sorulan soruların bulunduğu bağlantılarımız ilgili web sayfasında bulunmaktadır. Bu kaynakların tüm öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimiz tarafından incelenmesi sürecin sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütülmesi noktasında son derece önemlidirBahse konu yardımcı kaynaklarımızın süreç içerisinde oluşabilecek problemleri en aza indireceğini düşünülmektedir.
Aşağıdaki iletişim kanallarında 
sorularınıza en kısa sürede cevap verilecektir.

Öğretim elemanlarımız için: akademik.uzem@giresun.edu.tr 
Öğrencilerimiz için: ogrenci.uzem@giresun.edu.tr ve 
uzem@giresun.edu.tr 

Çağrı merkezi için:  +90 (546) 738 96 29 (12:00 – 20:00 saatleri arasında)

Değerli Öğrencilerimiz,
Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan COVID-19 salgınından ötürü olağanüstü günler yaşadığımız bu süreçte eğitim-öğretim faaliyetlerimizin sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesi için Giresun Üniversitesi olarak tüm imkânlarımızı kullanıp, oluşabilecek aksaklıkları en aza indirgemek için yoğun bir şekilde çalışmaktayız. Bu süreçte sizlerin de kıymetli desteğini, hoşgörüsünü, fedakârlığını, anlayışını ve çabasını beklemekteyiz. Öğretim elemanlarımızın ve sizlerin katkısıyla bu zorlu süreci en kısa sürede atlatmayı ümit ediyoruz.

Tüm bunların dışında, hem kendi sağlığınızı hem de toplumumuzun sağlığını tehlikeye atmamak ve virüsün daha fazla yayılmasının önüne geçmek için uzmanlar ve ilgili kurumlar tarafından tavsiye edilen temizlik, hijyen ve sosyal mesafe vb. kurallara uymanızı bekliyor ve zorunlu sebepler dışında evlerinizden çıkmamanızı rica ediyoruz.