Turizm Fakültesi Öğretim Üyelerinden Turizm Literatürüne Üç Yeni Kitap

21 Ocak 2021 Perşembe

TURİZM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNDEN TURİZM LİTERATÜRÜNE ÜÇ YENİ KİTAP
Turizm Fakültesi ÖĞRETİM ÜYELERİ 2020 yılında Turizm Literatürüne üç yeni bilimsel kitap kazandırdı.
Kitaplardan birincisi: Dr. Öğr Üyesi Mehmet Şimşek ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif Şen tarafından hazırlanan; LAZUT (Yenidünyadan Karadeniz’e Mısırın Hikâyesi) isimli kitaptır. Hocalarımız söz konusu kitapta özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi için son derece önemli bir ürün olan ve bu yönüyle Karadeniz kültüründe derin izleri olan mısır bitkisinin öyküsünü anlatmayı amaçlamışlardır. Hocalarımız bu amaçla öncelikle mısır bitkisinin anayurdunun neresi olduğunu, daha sonra dünyaya ve ülkemize hangi yolla ve nasıl geldiğini, son aşamada ise Karadeniz’e geliş öyküsü ile Karadeniz kültüründeki yerini anlatmışlardır.

Öğretim Üyelerimizin yayınladığı ikinci kitap; Editörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şimşek’in yaptığı, kitabın bölümlerini ise Dr. Öğr. Üyesi Bayram Kanca, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şimşek, Dr. Öğr. Üyesi Ömür Uçar ve Dr. Öğr. Üyesi Paşa Mustafa Özyurt’un yazdığı TURİZM ARAŞTIRMA ÖLÇEKLERİ isimli kitaptır. Hocalarımız yazdıkları bu kitapla turizm alanından lisansüstü eğitim yapan ve/veya bilimsel araştırma yapan bilim insanlarının başucu kitabı olmaya aday bir eser ortaya koyduklarını, çünkü bu çalışmada Türkiye’de Turizm alanında yapılan çalışmalarda kullanılan ölçekleri tek bir kaynakta topladıklarını belirtmişlerdir. Hocalarımız bu süreçte Dergi Parkta yer alan dergilerin yayın hayatına başladıkları yıldan bugüne kadar bütün sayılarını tarayarak gerek Türkçeye uyarlanmış gerekse yeni geliştirilmiş ölçekleri bir araya getirerek kullanıcıların hizmetine sunduklarını dile getirmişlerdir.
Hocalarımızın yayınladığı üçüncü kitap ise editörlerinden birinin Fakültemiz öğretim üyelerinden Bayram Kanca’nın olduğu ve kitabın bölümlerinden bazılarını Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şimşek, Dr. Öğr. Üyesi Ömür Uçar ve Dr. Öğr. Üyesi Paşa Mustafa Özyurt’un yazdığı TURİZMİN GELECEĞİ: YENİ DENEYİMLER isimli kitaptır. Fakülte hocalarımızdan Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şimşek kitabın 3’üncü bölümü olan Sırtçantalı Turizmi, Dr. Öğr Üyesi Ömür Uçar hocamız 4’üncü bölüm olan Film Turizmini, Kitabın 9’uncu bölümü olan Medikal Turizmi ise Dr. Öğr Üyesi Paşa Mustafa Özyurt hocamız kaleme almıştır.