Giresun Üniversitesi Karadeniz Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruldu

18 Nisan 2019 Perşembe

Fakültemiz öğretim üyelerinin öncülüğünde kurulma çalışmaları yapılan kısa adı Karadeniz TAMER olan Giresun Üniversitesi Karadeniz Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin Yönetmeliği 18 Nisan 2019 Tarihli ve 30749 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi sınırları dahilinde kalan rekreasyon ve turizm kaynakları ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak ilgili sektörlerin sorunlarını belirlemek, bu sorunlara çözüm önerileri geliştirmek, rekreasyon ve turizm sektörünün gelişmesi ve iyileşmesi doğrultusunda ulusal ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında ve imkanlar ölçüsünde Karadeniz’e sınır ülkeler için uluslararası düzeyde bölgesel projeler hazırlamak/hazırlatmak, araştırmalar ve uygulamalar yapmak/yaptırtmak, Türkçe ve yabancı dillerde sertifikalı ve/veya sertifikasız kurslar açarak eğitim-öğretim hizmetleri vermek/verdirtmek ve merkez amacına yönelik her tür faaliyet için danışmanlık yapmak/yaptırtmak, üniversite-sektör işbirliğini geliştirmek amacıyla kurulan merkezin faaliyet alanları şunlardır;

a) Bölge düzeyinde, rekreasyon ve turizmle ilgili konularda araştırma ve çalışmalar yapmak/yaptırtmak, projeler hazırlamak/hazırlatmak ve yürütmek.
b) Bölge düzeyinde, rekreasyon ve turizmle ilgili konularda yapılacak araştırma, çalışma ve projeleri teşvik etmek.
c) Bölge düzeyinde, resmi ve/veya özel kurum ve kuruluşlarla, Merkezin amacına uygun işbirliği yapmak.
ç) Bölge düzeyinde, Merkezin amacına uygun mevcut merkezler, üniversiteler ve enstitülerle işbirliği yapmak, bilimsel toplantılar düzenlemek, ortak projeler geliştirmek ve yürütmek.
d) Yapılan araştırma ve çalışmaların sonuçlarını yayınlamak.
e) Bölgeyle ilgili yayın yapmak, yayın yapılmasını desteklemek ve süreli yayın çıkarmak.
f) Bölgedeki rekreasyon ve turizm sektörünün ihtiyaçlarını dikkate alarak kısa, orta ve uzun süreli eğitim-öğretim programları geliştirmek, Türkçe ve yabancı dillerde sertifikalı/sertifikasız kurslar tertip etmek/ettirmek; seminerler, konferanslar ve benzeri etkinlikler düzenlemek/düzenletmek, bu ve bu tip faaliyetleri ihtiyaç halinde yurtiçinden ve yurtdışından diğer merkezler ile birlikte organize etmek ve Üniversite imkanlarının tanıtımı dahil her türlü faaliyette bulunmak.
g) Oluşturulacak bilgi, kaynak ve uzman birikimi ile Merkezin amacına uygun düşen konularda çalışan lisansüstü ve doktora öğrencilerine yardımcı olmak.
ğ) Merkezin amacına uygun araştırma projelerinin başlatılması ve yürütülmesi konularında danışmanlık hizmetleri vermek.
h) Merkezin amacına uygun diğer çalışmaları yürütmek.