Gastronomi Çalıştayı

16 Nisan 2024 Salı

GASTRONOMİ ÇALIŞTAYI

Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesi koordinatörlüğünde 15.04.2024 tarihinde “Giresun Gastronomisinin Mevcut Durumu ve Geleceğine Yönelik Öneriler” konulu gastronomi çalıştayı düzenlendi.

Giresun gastronomisinin mevcut durumu ve geleceğine yönelik önerilerin görüşüldüğü Gastronomi çalıştayı fakültemiz öncülüğünde gerçekleştirildi. Çalıştaya Giresun’da faaliyet gösteren gastronomiyle ilgili kurum, kuruluş ve STK temsilcileri katılım sağladılar.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mehmet ŞİMŞEK moderatörlüğünde gerçekleştirilen çalıştay iki oturum şeklinde düzenlendi. İlk oturumunda Giresun gastronomisinin güçlü ve zayıf yanları ile Giresun gastronomisine yönelik fırsatlar ve tehditlerin neler olduğu masaya yatırıldı. İkinci oturumunda ise Giresun gastronomisinin geleceği ve gelişimine yönelik öneriler tartışıldı.

Sektör temsilcileri, STK üyeleri, kamu kurum, kuruluş temsilcilerinden oluşan yaklaşık 25 kişinin katılımı gösterdiği çalıştay, saat 13:00’te başlayıp 17:00’da sona erendi.  Çalıştaydan ortaya çıkan sonuçların rapor haline getirilerek yerel ve ulusal basının katılımıyla Valiliğimize sunulması ve çalıştayda ortaya konulan önerilerin takipçisi olunması konusunda fikir birliğine varıldı.