Ekoturizm Rehberliği Tezli Yüksek Lisans Mezunları Turist Rehberi Kokartı Alabilecek

28 Nisan 2019 Pazar

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılan Ekoturizm Rehberliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olacak/olan öğrencilerimiz, Turizm Rehberliği Yüksek Lisans Programı mezunları gibi Turist Rehberi Kokartı alarak bu alanda çalışabilecekler. Üniversitemizin YÖK nezdinde yaptığı girişimler sonucunda, Ekoturizm Rehberliği Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinin, eğitimlerini başarı ile tamamlamaları durumunda Turizm Rehberliği Tezli Yüksek Lisans Programı mezunları ile aynı haklara sahip olabileceklerine karar verilmiştir.