Misyon & Vizyon

MİSYON

Mesleki olarak çağın gerektirdiği donanıma sahip, turizm alanında karşılaştığı problemlere, almış olduğu çok disiplinli eğitim-öğretim kazanımını ve uygulama birikimini kullanarak çözümler üreten, etik değerlere saygılı, girişimci, özgün ve nitelikli araştırmalar yaparak, turizm bilimine, sektörüne ve toplumsal kalkınmaya katkı sağlayan turizmciler yetiştirmek.

VİZYON

Turizm sektörü ve akademik çevresinde; yaptığı eğitim-öğretim faaliyetleri, bilimsel çalışmalar ve yetiştirdiği bireyler ile ulusal ve uluslararası alanda tanınan, uzmanlığı, geleceğe bakışı ve gelişim yeteneği ile öncü bir fakülte olmak.